Имате ли реални проектни снимки на оборудването?

2021-04-15

да